Aktywizuj się z Sześciopunktem!

29.04.2022 r.

Fundacja "Świat według Ludwika Braille'a" zaprasza osoby niewidome i słabowidzące do współpracy przy tworzeniu miesięcznika "Sześciopunkt".

Współpraca z redakcją czasopisma jest świetną okazją do rehabilitacji zawodowo-społecznej.

Czekamy na ciekawe artykuły związane ze stałymi rubrykami "Sześciopunktu":

Tyflonowinki informatyczne i nie tylko
Co w prawie piszczy
Zdrowie bardzo ważna rzecz
Gospodarstwo domowe po niewidomemu
Kuchnia po naszemu
Z poradnika psychologa
Z polszczyzną za pan brat
Rehabilitacja kulturalnie
Galeria literacka z Homerem w tle
Nasze sprawy

Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem adresu e-mail: redakcja@swiatbrajla.org.pl.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu PFRON nr 1/2020 pn. "Pokonamy bariery".

Projekt pn. "Wydawanie specjalistycznego czasopisma dla niewidomych i słabowidzacych Sześciopunkt" dofinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 - 2024