Czytanie rozwija!

18.01.2018 r.

Zapraszamy do prenumeraty specjalistycznego czasopisma dla niewidomych i słabowidzących "Sześciopunkt".

Czasopismo można zaprenumerować w jednej z trzech dostępnych wersji: w systemie Braille'a, w druku powiększonym lub w wersji HTML (wydawnictwo internetowe).

Chętnych zapraszamy do kontaktu z biurem fundacji drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 505-953-460 lub drogą elektroniczną pisząc na adres: biuro@swiatbrajla.org.pl.

Termin realizacji projektu od 01.01.2018 r. do 31.03.2021 r.

Publikacja dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.