Internet formą rehabilitacji zawodowo-społecznej

21.06.2019

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 03.06.2019 r. do 31.12.2019 r. Fundacja "Świat według Ludwika Braille'a"  zrealizuje zadanie publiczne zlecone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie pt. "Internet formą rehabilitacji zawodowo-społecznej osób z dysfunkcją wzroku".

W ramach projektu zostanie zorganizowane i przeprowadzone szkolenie komputerowe z wykorzystaniem sieci internetowej jako nowoczesnej formy aktywizacji i rehabilitacji zawodowo-społecznej osób niewidomych i słabowidzących, będącej kluczem do zwiększenia samodzielności tych osób.

Szkolenie będzie składało się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zakres tematyczny: bezpieczeństwo w sieci; bankowość internetowa; zakupy online; obsługa serwisu internetowego YouTube.

Uczestnikami szkolenia będzie 12 osób niewidomych i słabowidzących posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie 6 powiatów województwa lubelskiego. Uczestnicy szkolenia zostaną podzieleni na cztery 3-osobowe grupy. Każda grupa zostanie przeszkolona w wymiarze 40 godzin lekcyjnych.

Każda osoba szkolona zostanie wyposażona w materiały szkoleniowe dostosowane do jej potrzeb - przygotowane w piśmie Braille'a, w druku powiększonym lub w wersji audio. Podczas realizacji szkolenia fundacja wykorzysta sprzęt komputerowy zakupiony ze środków ROPS w 2016 roku. Szkolenie realizowane będzie w siedzibie fundacji przy ul. Powstania Styczniowego 95E/1 w Lublinie.

Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie