Niewidomy pacjent w szpitalu

31.05.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że Fundacja "Świat według Ludwika Braille'a" opracuje oraz wyda publikację pod tytułem "Niewidomy pacjent w szpitalu" w ramach zadania publicznego dofinansowanego przez Województwo Lubelskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Publikacja skierowana będzie do personelu medycznego 50 szpitali i klinik z terenu województwa lubelskiego.

Zadanie zostanie zrealizowane w okresie od 01 września 2017 r. do 31 października 2017 r.