OWIT Powiat Łęczyński

Ośrodek Wsparcia i Testów w Powiecie Łęczyńskim

 

Celem działania Ośrodka jest zwiększenie, podtrzymywanie, poprawianie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami.

Do głównych zadań Ośrodka Wsparcia i Testów należy:

- prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w takich obszarach jak: komunikowanie się, dostęp do informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby, zwiększanie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości o zdrowie;

- świadczenie porad osobom z niepełnosprawnościami w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb technologii asystujących i ich prezentacja;

- prowadzenie wstępnego instruktażu oraz wskazywanie potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym lub pomoc osobom z niepełnosprawnościami w wyszukaniu stosowanych szkoleń w tym zakresie;

- wypożyczanie sprzętów, urządzeń i oprogramowania w celu ich testowania przez osoby z niepełnosprawnościami poza siedzibą Ośrodka Wsparcia i Testów;

- świadczenie porad członkom rodzin osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunom, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących.

 

Z usług ośrodka będą mogły skorzystać:

- osoby, które przedstawią skierowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych celem udzielenia wsparcia;

- osoby z niepełnosprawnością, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne.

 

Katalog sprzętu możliwy do nieodpłatnego wypożyczenia i testowania:

- Linijka brajlowska i notatniki brajlowskie przenośne;

- Lupy elektroniczne oraz powiększalnik;

- Pętle indukcyjne, systemy FM i słuchawki dla osób niedosłyszących;

- Laptopy, tablety, smartfony, smartwatche;

- Urządzenia wielofunkcyjne;

- Aparat fotograficzny;

- Mobilne kamery internetowe;

- Routery;

- Dyktafony;

- Oprogramowania: powiększająco-udźwiękawiające, udźwiękawiające komputer, rozpoznające znaki typu OCR;

- Klawiatury z powiększonym opisem na klawiszach;

- Specjalistyczne aplikacje na urządzenia mobilne dla osób niewidomych, słabowidzących, głuchoniewidomych;

- Specjalistyczne aplikacje na urządzenia mobilne i stacjonarne dla osób głuchych, słabosłyszących oraz doświadczających problemów w porozumiewaniu się za pomocą mowy;

- Specjalistyczne: przyciski, interfejsy, przełączniki, klawiatury, myszki, joysticki, urządzenia umożliwiające sterowanie wzrokiem.

 

Osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji zatrudnionych specjalistów - oligofrenopedagoga, surdopedagoga, neurologopedy, tyflopedagoga, psychologa czy doradcy zawodowego.

 

Wypożyczenie i testowanie sprzętu oraz konsultacje specjalistów są bezpłatne.

 

Ośrodek został uruchomiony w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością.

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Wsparcia i Testów w Łęcznej

(Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej)

ul. Staszica 9

21-010 Łęczna

tel.: 576 555 799

e-mail: owit@powiatleczynski.pl

Godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek: 7.00-15.00; wtorek, czwartek: 9.00-17.00