PODZIĘKOWANIA dla Agencji AFTERWEB

"Ktokolwiek chce osiągnąć radość, musi ją z kimś podzielić: szczęście przyszło na świat jako bliźniak".

(G. Byron)

Zwracamy się z podziękowaniem w stronę Agencji AFTERWEB https://afterweb.pl/, która ponownie wsparła nas darowizną.

Każda pomoc jest cenna - szczególnie, jeśli płynie z głębi serca.

Pomagajmy sobie wzajemnie!

Zarząd Fundacji "Świat według Ludwika Braille'a"