Projekt Fundacji Centrum Edukacji Niewidzialna

RUSZA BEZPŁATNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB Z ORZECZONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU I ICH BLISKICH! ZA JEGO REALIZACJĘ ODPOWIADA FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI NIEWIDZIALNA!

BEZPIECZNA I KOMFORTOWA FORMUŁA PORADNICTWA DAJE MOŻLIWOŚĆ DOTARCIA DO KAŻDEGO ZAKĄTKA POLSKI!

Poszukujemy 80 osób z orzeczoną niepełnosprawnością wzroku (04-O) i 50 osób bliskich do bezpłatnego projektu „Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz osób najbliższych w czasie pandemii SARS-COV-2” finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Każda z osób otrzyma 10 godzin pomocy psychologicznej w komfortowej formule teleporadnictwa, co umożliwia dotarcie do każdego zakątka Polski.

Projekt obejmuje wsparcie psychologiczne zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Zainteresowani powinni zgłaszać się mailowo pod adresem: fundacja@fcen.com.pl, dołączając informację o możliwości przetwarzania danych do celów realizacji projektu zgodnie z RODO. Kontakt telefoniczny: 504-741-214 – Małgorzata Szumowska

 Termin przyjmowania zgłoszeń to 15 października 2021r.

 Małgorzata Szumowska i Anna Majewska - Fundacja Centrum Edukacji Niewidzialna (www.fcen.com.pl)