REKRUTACJA DO PROJEKTU "DROGA DO SAMODZIELNOŚCI"

04.07.2018 r.

Od 1 lipca do 31 grudnia 2018 roku fundacja "Świat według Ludwika Braille'a" będzie realizowała zadanie publiczne z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. W ramach realizacji zadania fundacja przeprowadzi kurs orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się z białą laską pod tytułem "Droga do samodzielności". Kurs skierowany jest do osób niewidomych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Jego celem jest nabycie, rozwinięcie oraz podtrzymanie umiejętności dotyczących samodzielnego poruszania się w przestrzeni publicznej.

Szkoleniem zostanie objętych osiem osób zamieszkałych na terenie 7 powiatów województwa lubelskiego (M. Lublin, powiat lubelski, świdnicki, lubartowski, łęczyński, opolski, kraśnicki). Każda osoba zostanie przeszkolona w wymiarze 40 godzin lekcyjnych.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma pomoce rehabilitacyjne - białą laskę, która pozwoli na precyzyjne wyczuwanie nawierzchni i przeszkód podczas poruszania się w przestrzeni miejskiej oraz dyktafon, na który zostaną nagrane najważniejsze trasy (np. do pracy, do lekarza, do banku itp.) wraz z opisem orientacyjnych punktów.

 

Rekrutacja uczestników będzie odbywać się w biurze fundacji przy ul. Powstania Styczniowego 95E/1 w Lublinie. Czas trwania rekrutacji 04.07.2018 r. - 12.07.2018 r. Kryterium formalnym jest posiadanie przez uczestnika znacznego stopnia niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie proszone są o kontakt z fundacją: bezpośrednio w biurze; telefonicznie pod numerem 505-953-460 lub poprzez email: biuro@swiatbrajla.org.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Koordynator projektu

Patrycja Rokicka

Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie