Rekrutacja: Internet formą rehabilitacji zawodowo-społecznej

21.06.2019

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. "Internet formą rehabilitacji zawodowo-społecznej osób z dysfunkcją wzroku" dofinansowanym przez Województwo Lubelskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Czekamy na osoby niewidome i słabowidzące posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego.

W ramach szkolenia oferujemy zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu: bezpieczeństwa w sieci internetowej; bankowości internetowej; zakupów online; obsługi serwisu internetowego YouTube.

Szkolenia odbywać będą się w okresie od lipca 2019 r. do listopada 2019 r., w dni powszednie, po 5 godzin lekcyjnych,  w siedzibie fundacji przy ul. Powstania Styczniowego 95E/1 w Lublinie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 697-121-728 lub adresem e-mail: biuro@swiatbrajla.org.pl.

Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie