REKRUTACJA DO ZADANIA PUBLICZNEGO

  • Herb województwa lubelskiego

11.06.2021

Szanowni Państwo,

Fundacja "Świat według Ludwika Braille'a" rozpoczyna rekrutację do zadania publicznego pod tytułem: "Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania".

W ramach zadania publicznego fundacja wyda i bezpłatnie przekaże osobom zainteresowanym publikację pn. "Psycholog radzi, jak pomimo trudności cieszyć się życiem - poradnik dla osób niewidomych i słabowidzących".

Kogo zapraszamy?

- 60 osób niewidomych posługujących się pismem Braille'a,

- 200 osób słabowidzących korzystających z druku powiększonego,

- osoby zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego (powiaty: lubartowski, radzyński, rycki, tomaszowski, lubelski, M. Lublin, krasnostawski, puławski, bialski, opolski, włodawski, świdnicki, biłgorajski, chełmski, zamojski, kraśnicki, janowski, łęczyński, łukowski, hrubieszowski).

W jaki sposób się zgłosić?

- telefonicznie pod numerem tel.: 697-121-728,

- elektronicznie za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@swiatbrajla.org.pl,

- stacjonarnie w biurze fundacji: ul. Powstania Styczniowego 95D/2 Lublin.

Kryteria formalne:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy do udziału.

 

Zadanie publiczne dofinansowane przez Województwo Lubelskie