Sześciopunkt na wagę złota

17.04.2018 r.

Sześć wypukłych punkcików ułożonych w dwóch pionowych rzędach - tylko tyle potrzeba, aby niewidomi mogli czytać i pisać.

„Sześciopunkt” to również czasopismo wydawane przez Fundację „Świat według Ludwika Braille’a”, które daje niewidomym i słabowidzącym dostęp do ubogiego zasobu prasy drukowanej pismem punktowym oraz wydawanej w druku powiększonym. Dużym atutem magazynu jest fakt, że artykuły w nim zamieszczane piszą prawie sami niewidomi i słabowidzący, a tematyka w nich zawarta związana jest bezpośrednio z problematyką dotyczącą osób z dysfunkcją narządu wzroku. Na łamach „Sześciopunktu” znaleźć można informacje o dostępności przestrzeni publicznej, kulturalnej czy obowiązujących przepisach prawnych. Praktyczne porady z zakresu bezwzrokowego wykonywania czynności dnia codziennego czy informatyki, wypowiedzi psychologa oraz samych Czytelników a także poezję i prozę niewidomych i słabowidszących twórców z całej Polski. Termin realizacji projektu od 01.01.2018 r. do 31.03.2021 r. Publikacja dofinansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.