Sześciopunkt - specjalistyczne czasopismo dla niewidomych i słabowidzących

04.05.2017 r.

Fundacja "Świat według Ludwika Braille'a" w ramach konkursu 2/2017 ogłoszonego przez PFRON pn. "Aktywnosć i wiedza", kierunek pomocy 4. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji, wyda specjalistyczne czasopismo dla niewidomych i słabowidzących "Sześciopunkt".

Publikacja  zostanie dofinansowana przez PFRON.

Celem realizowanego przez fundację  projektu jest zwiększenie dostępu do wiedzy z zakresu rehabilitacji, prawa, zdrowia, informatyki wśród osób niewidomych i słabowidzących z terenu całej Polski.

Miesięcznik "Sześciopunkt" będzie wydany i przekazany bezpłatnie w wersji brajlowskiej, w powiększonym druku oraz jako wydawnictwo Internetowe osobom niewidomy, słabowidzącym oraz organizacjom pozarządowym  działającym  na rzecz tej grupy osób.

Projektem zostanie objętych 300 osób niewidomych posługujących się pismem Braile'a, 400 osób słabowidzących korzystających z druku powiększonego, 400 organizacji pozarządowych działajacych na rzecz osób niewidomych i słabowidzących oraz 3000 odbiorców korzystających z wydawnictwa Internetowego.

Osoby oraz orgaznizacje pozarządowe zainteresowane otrzymywaniem bezpłatnych egzemplarzy czasopisma, prosimy o kontakt z biurem fundacji pod numerem telefonu: 505-953-460 lub drogą mailową: biuro@swiatbrajla.org.pl.

Projekt dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.