Wydawanie specjalistycznego czasopisma dla niewidomych i słabowidzących "Sześciopunkt"

02.01.2018 r.

Fundacja "Świat według Ludwika Braille'a" w ramach konkursu 4/2017 ogłoszonego przez PFRON pn. "Samodzielni i skuteczni", wyda specjalistyczne czasopismo dla niewidomych i słabowidzących "Sześciopunkt". Celem realizowanego przez fundację  projektu jest zwiększenie dostępu do wiedzy z zakresu rehabilitacji, prawa, zdrowia, informatyki wśród osób niewidomych i słabowidzących z terenu całej Polski oraz organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz tej grupy osób. Miesięcznik "Sześciopunkt" będzie wydany i przekazany bezpłatnie w wersji brajlowskiej, w powiększonym druku oraz jako wydawnictwo Internetowe. Projektem zostanie objętych 280 osób niewidomych posługujących się pismem Braille'a, 450 osób słabowidzących korzystających z druku powiększonego, 230 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niewidomych i słabowidzących oraz 5250 odbiorców korzystających z wydawnictwa Internetowego. Okres realizacji projeku od 01.01.2018 r. do 31.03.2021 r.

Projekt dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.