Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji

19.05.2022 r.

W okresie od maja 2022 r. do grudnia 2022 r. Fundacja "Świat według Ludwika Braille'a" dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON zrealizuje projekt pn. „Psychologiczne aspekty pandemii oraz skuteczne metody przeciwdziałania negatywnym skutkom wywołanym przez COVID-19 - poradnik dla osób niewidomych i słabowidzących”.

Uczestnikami projektu będzie 350 osób niewidomych, 450 osób słabowidzących, 400 organizacji i instytucji oraz 500 odbiorców korzystających z wydawnictwa internetowego (osoby niewidome, słabowidzące, członkowie ich rodzin, asystenci, wolontariusze, pracownicy bibliotek, ośrodków wsparcia i inni). Będą to odbiorcy, którzy wyrażają chęć i potrzebę regularnego otrzymywania publikacji dotyczących problematyki osób z niepełnosprawnością wzrokową, wydawanych w formatach dostępnych.

Celem projektu jest opracowanie i wydanie publikacji dotyczącej psychologicznych aspektów pandemii, wskazanie strategii skutecznego radzenia sobie z negatywnymi skutkami wywołanymi przez COVID-19, zlikwidowanie bariery w dostępie do informacji oraz wzrost dostępu do wiedzy z dziedziny psychologii wśród osób niewidomych i słabowidzących w czasie zagrożenia epidemicznego w kraju.

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych