Zapraszamy do prenumeraty SZEŚCIOPUNKTU

Osoby bądź organizacje i instytucje działające na rzecz osób z dysfunkcją narządu wzroku zainteresowane prenumeratą specjalistycznego czasopisma dla niewidomych i słabowidzących "SZEŚCIOPUNKT" proszone są o kontakt z biurem fundacji:

Czasopismo można zaprenumerować w jednej z trzech wersji: w piśmie Braille'a, w druku powiększonym oraz w wersji wydawnictwa internetowego.

Zapraszamy!

Publikacja dofinansowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.