Zapraszamy na zdalny kurs pn. Home office

10.08.2020 r.

Fundacja "Świat według Ludwika Braille'a" zaprasza osoby niewidome i słabowidzące na bezpłatne szkolenie pn. "Home office - zdalny kurs obsługi aplikacji biurowych dla niewidomych i słabowidzących".

Zainteresowane osoby muszą spełniać następujące kryteria:

  • posiadać znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • posiadać orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku,
  • mieć ukończone 18 lat (osoby dorosłe),
  • zam. na terenie powiatów woj. lubelskiego: M. Lublin, chełmski, świdnicki, kraśnicki, łęczyński,
  • posiadać podstawową znajomość obsługi komputera przy pomocy programu udźwiękawiającego.

Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu: 697-121-728 lub elektronicznie pod adresem: biuro@swiatbrajla.org.pl.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy!

Szkolenia dofinansowane przez Województwo Lubelskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.