OPP

Uprzejmie Państwa informujemy, że dnia 10.01.2017 roku, Fundacja "Świat według Ludwika Braille'a" otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego, KRS 0000515560.

Informujemy również, że od 2018 r. fundacja jest upoważniona do otrzymywania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 w roku 2018 dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.bip.kprm.gov.pl.