Publikacja pt. "Psychologiczne aspekty pandemii oraz skuteczne metody przeciwdziałania negatywnym skutkom wywołanym przez Covid-19 - poradnik dla osób niewidomych i słabowidzących"

Zgodnie z tytułem, niniejsza publikacja poświęcona jest psychologicznym aspektom pandemii oraz skutecznym metodom przeciwdziałania negatywnym skutkom, wywołanym przez Covid-19.

Poradnikowy charakter publikacji oznacza, że - oprócz informacji o wpływie pandemii na zdrowie i kondycję psychiczną - zawarte są w niej konkretne rady i wskazówki dotyczące przeciwdziałania negatywnemu wpływowi pandemii na tę sferę naszego funkcjonowania.

Niniejsza publikacja powstała w celu umożliwienia osobom słabowidzącym i niewidzącym dotarcia do profesjonalnej, praktycznej i użytecznej wiedzy o metodach i sposobach przeciwdziałania niepożądanym skutkom pandemii i radzenia sobie z nimi.

Pobierz publikację w wersji HTML:

Publikacja dofinansowana ze środków PFRON

Logo PRFON