Wydawanie specjalistycznego czasopisma dla niewidomych i słabowidzących Sześciopunkt

25.04.2022 r.

W okresie od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a” zrealizuje drugi z trzech okresów realizacji projektu pn. „Wydawanie specjalistycznego czasopisma dla niewidomych i słabowidzących Sześciopunkt” w ramach Konkursu PFRON 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”, kierunku pomocy 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji.

W ramach projektu fundacja wyda i bezpłatnie przekaże odbiorcom z terenu całej Polski - osobom niewidomym, słabowidzącym, organizacjom i instytucjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych miesięcznik „Sześciopunkt” w nakładzie: 4200 egz. w piśmie Braille’a, 10 200,00 egz. w druku powiększonym oraz 5250 wersji HTML (wydawnictwo internetowe).

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych