Nowe technologie, nowe możliwości - poradnik dla osób niewidomych i słabowidzących

08.05.2023 r.

W okresie od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r. Fundacja "Świat według Ludwika Braille'a" zrealizuje projekt pn. "Nowe technologie, nowe możliwości - poradnik dla osób niewidomych i słabowidzących".

W ramach projektu fundacja opracuje, wyda i bezpłatnie przekaże odbiorcom projektu publikację, zapewniającą dostęp do wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii ułatwiających codzienne funkcjonowanie osób z dysfunkcją narządu wzroku. Wskaże nowoczesne rozwiązania podnoszące jakość życia osób, które ze względu na dysfunkcję wzroku każdego dnia zmagają się z licznymi barierami.


Publikacja dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych