Zaprzyjaźnij się z osobą niewidomą

07.04.2020 r.

Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a” w okresie od 01 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. opracuje oraz wyda publikację o charakterze edukacyjnym, uświadamiającym i uwrażliwiającym dzieci i młodzież na potrzeby osób niewidomych i słabowidzących. Publikacja pn. „Zaprzyjaźnij się z osobą niewidomą” zostanie wydana w formie broszury informacyjnej, skierowanej do 80 000 uczniów szkół podstawowych z 16 województw (klasy IV-VIII), którzy często nie wiedzą jak zachować się spotykając osobę niewidomą. Do broszury dołączony zostanie alfabet brajlowski. Zadaniem zostanie objętych 80 000 uczniów z 800 szkół podstawowych z terenu 16 województw Polski. Każda szkoła zostanie wyposażone w 100 zestawów edukacyjnych (broszura informacyjna z alfabetem Braille'a), które będą idealnym materiałem do pracy nauczyciela z uczniem. Publikacja zostanie dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ”.