Róża Maria Czacka

Róża Maria Czacka (znana także jako Matka Elżbieta Czacka) urodziła się 22 października 1876 roku w Białej Cerkwi na Ukrainie, jako córka Feliksa Czackiego i Zofii z Ledóchowskich. Zmarła w Laskach 15 maja 1961 roku. Była prawnuczką Tadeusza Czackiego i bratanicą kardynała Włodzimierza Czackiego. W wieku 22 lat zupełnie straciła wzrok. Własną ślepotę potraktowała jako wezwanie do zajęcia się innymi niewidomymi. Podróżowała na Zachód, aby poznać nowoczesne metody pracy z niewidomymi. W 1910 roku otworzyła pierwszy dom dla grupki niewidomych dziewcząt w Warszawie. W 1911 roku władze zarejestrowały Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Dziś główny ośrodek Towarzystwa znajduje się w Laskach pod Warszawą, na skraju Puszczy Kampinoskiej.

Róża Czacka pracowała nad dostosowaniem alfabetu Braille’a do polskiego systemu fonetycznego. Wyniki pracy zostały zatwierdzone w 1934 roku przez ówczesne Ministerstwo Oświecenia Publicznego do użytku we wszystkich szkołach dla niewidomych na terenie Polski.

Po pierwszej wojnie światowej utworzyła nowe zgromadzenie zakonne: Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża. Wraz z ks. Korniłowiczem, była jedną z prekursorek katolicyzmu otwartego na inteligencję. Laski i kościół św. Marcina, przy którym znajduje się klasztor sióstr Służebnic Krzyża, stały się wkrótce jednym z ważnych ośrodków inteligencji w warszawskim Kościele. Środowisko zgromadzone wokół Lasek było równoległe, i pod wieloma względami podobne, do krakowskiego środowiska Tygodnika Powszechnego.

Została ciężko ranna podczas bombardowań Warszawy w Kampanii wrześniowej. Później, w roku 1944, zadecydowała o ,,przystąpieniu” zgromadzenia do Powstania warszawskiego. Zorganizowano wtedy w Laskach szpitale polowe dla rannych powstańców, przechowywano i dostarczano broń i prowiant oraz przekazywano informacje.

W 1950 roku, wskutek pogarszającego się stanu zdrowia, przekazała kierownictwo swojej następczyni. Zmarła w opinii świętości. Pochowana została w Laskach. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył kardynał Stefan Wyszyński.

W grudniu 1987 r. Kardynał Józef Glemp otworzył proces beatyfikacyjny Matki Elżbiety.